พลังงานแสงอาทิตย์ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักษ์โลก

พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลากลางคืนที่มืด แสงไฟกลายมาเป็นความจำเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต พลังงานไฟฟ้าถือที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันถือเป็นพลังงานแบบสิ้นเปลืองเพราะเมื่อใช้แล้วสามารถหมดไปได้ ส่งผลให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการหาพลังงานทดแทนพลังงานสิ้นเปลือง นั่นคือ พลังงานหมุดเวียน หรือพลังงานทดแทนที่ทำให้ใช้พลังงานได้ไปตลอดแบบไม่มีขีดจำกัด เช่น พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานคลื่น หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

                พลังงานทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือ พลังงานแสงอาทิตย์ เพราะเป็นพลังงานที่หาได้ง่ายรอบตัว เป็นการใช้แสงแดด หรือแสงอาทิตย์ และความร้อน ที่ได้รับจากพระอาทิตย์ มาแปรรูปเป็นพลังงาน พระอาทิตย์ถือเป็นแหล่งพลังงานมหาศาล ที่สามารถผลิตพลังงานได้ทุกวัน และเป็นพลังงานสะอาด ที่ไม่สร้างมลภาวะต่าง ๆ อันจะนำมาซึ่งปัญหาให้กับโลก การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ง่าย และได้รับความนิยมมากที่สุดมาใช้แปรเป็นพลังงาน คือ การนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ Solar Cell มาประกอบรวมกับแบตเตอรี่ที่ใช้ในการเก็บพลังงาน วิธีการทำงานก็คือแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะเก็บแสงแดด และความร้อนจากแสงอาทิตย์ มาแปรรูปเป็นพลังงาน โดยพลังงานที่ได้นี้จะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ และพลังงานจะภายในแบตเตอรี่ก็จะถูกแปรรูปอีกครั้งให้เป็นพลังงานไฟฟ้า และนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ในปัจจุบันมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้มีดังนี้

  1. โคมไฟ Solar Cell เป็นโคมไฟที่ใช้พลังแสงอาทิตย์ในการให้แสงสว่าง โดยโคมไฟนอกจากจะมีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่แล้วยังมีระบบเซนเซอร์เพื่อตรวจจับ เมื่อเข้าไปใกล้ หรือผ่านเซนเซอร์ไฟก็จะติดทันที ถือเป็นโคมไฟที่ทั้งประหยัดพลังงาน และยังทำงานด้วยระบบอัตโนมัติอีกด้วย
  2. รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ ถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะปกติรถยนต์จะใช้พลังงานน้ำมันในการขับเคลื่อน พลังงานน้ำมันถือเป็นพลังงานสิ้นเปลือง มีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ และยังสร้างมลภาวะให้กับโลกอีกด้วย แต่รถพลังงานแสงอาทิตย์จะทำให้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้พลังงานน้ำมันหมดไป และจะกลายมาเป็นเทรนด์ใหม่ของการขับขี่อย่างแน่นอน
  3. ตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นอีกทางเลือกสำหรับการประหยัดทั้งพลังงาน และค่าใช้จ่ายในระยะยาว แม้ราคาของตู้เย็นแสงอาทิตย์จะแพงกว่าตู้เย็นทั่วไป แต่ในระยะยาวแล้วรับรองว่าคุ้มค่า เพราะไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้ารายเดือน และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
  4. พัดลมพลังงานแสงอาทิตย์ ก็กลายมาเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้ารายเดือน

ในความเป็นจริงแล้วมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกหลายชนิด ที่นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นพลังงานทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะผู้ใช้งานนอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายรายเดือนแล้ว ยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับโลกได้อีกด้วย เรียกได้ว่า โลกสวยด้วยมือเราอย่างแท้จริง