ปากกาไฮไลท์อัจฉริยะตัวช่วยใหม่ในการสรุปเนื้อหาสำหรับนักอ่าน

การอ่านถือเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ต้องได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอ สามารถฝึกได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกเวลา แบบไม่มีข้อจำกัด ถือได้ว่าถ้าอ่านมากก็จะมีประสบการณ์มากขึ้น การอ่านนั้นเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้รับรู้ เข้าใจ ในเรื่องของความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และความบันเทิงต่าง ๆ ที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารให้กับผู้อ่าน การอ่านจึงถือเป็นรูปแบบการรับสารประเภทหนึ่ง เหมือนกับการฟัง การอ่านเป็นการสื่อสารของผู้เขียนที่มีความรู้ ประสบการณ์ มีความต้องการที่จะนำสิ่งต่าง ๆ ที่รับรู้ หรือเข้าใจมานำเสนอให้ผู้อ่านได้อ่าน เพื่อให้เข้าใจในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ผ่านข้อมูล ข่าวสาร และงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น ผ่านการเขียน หรือการพิมพ์ด้วยสื่อต่าง ๆ เช่น จดหมาย หนังสือ วารสาร เรื่องเล่า และบทความ เป็นต้น การอ่านถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในทุกยุคทุกสมัย เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้คนในสังคมมีความรู้ และคุณภาพเพิ่มขึ้น เพราะได้รู้ในสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเพิ่มมากขึ้น การอ่านมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ทำให้รู้เท่าทันสิ่งรอบตัว ช่วยเพิ่มกระบวนการคิดในแง่มุมต่าง ๆ และ การอ่านยังช่วยเพิ่มความสนุกสนาน หรือความบันเทิง

                การอ่านหนังสือส่วนใหญ่ผู้อ่านมักจะเน้นข้อความสำคัญที่ต้องการสรุปไว้ แต่ปัญหาคือ หนังสือ หรือเอกสารต่าง ๆ ที่ทำการเน้น หรือย้ำไว้จะดูเลอะเทอะ หรือสกปรกไปด้วยสีของปากกาไฮไลท์ ทำให้ไม่น่าหยิบมาอ่านซ้ำ ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย นวัตกรรมปากกาไฮไลท์อัจฉริยะถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักอ่านหลาย ๆ คน ที่จะลดปัญหาจากปากกาไฮไลท์แบบธรรมดา ปากกาไฮไลท์อัจฉริยะนี้การใช้งาน ต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ด้วยสัญญาณ Bluetooth โดยสามารถเชื่อมต่อได้กับทั้งคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Smart Phone และ Tablet ปากกาไฮไลท์อัจฉริยะมีเซนเซอร์อยู่ที่บริเวณหัวของปากกา เพียงแค่เอาปากกาลากผ่านตัวหนังสือที่ต้องการจะเน้นย้ำ เซนเซอร์ก็จะทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลที่ทำการลากผ่านไปยังหน้าจอของอุปกรณ์ที่ทำการเชื่อมต่อ Bluetooth ไว้ทันที ข้อมูลที่อยู่บนหน้าจอสามารถเลือกเก็บได้หลากหลายช่องทาง และสามารถที่จะทำการ Share ผ่าน Social Network ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือ แอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้ในทันที โดยที่ถ้าต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลก็สามารถทำได้ ด้วยการพิมพ์จากแป้นพิมพ์ สิ่งที่ถือได้ว่าทันสมัยที่สุดสำหรับนวัตกรรมปากกาไฮไลท์อัจฉริยะคือ สามารถแปลภาษาได้มากถึง 40 ภาษา ทำให้สามารถส่งข้อมูลให้กับคนต่างชาติรับรู้ไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ยังมีลูกเล่นในการอ่านบาร์โค้ดได้ และสามารถอ่านออกเสียงให้ฟังได้ทันที เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการละสายตาจากสิ่งที่กำลังอ่านอยู่ แต่ทำให้รู้ว่าสิ่งที่ทำการเก็บบันทึกไว้คืออะไร

                การอ่านถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ผู้ที่อ่านมากมักจะมีความรู้ ความคิดมากกว่าคนที่อ่านน้อย ปากกาไฮไลท์อัจฉริยะจะเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น หรือกลายมาเป็นผู้ช่วยคนใหม่สำหรับนักอ่านหนังสือ เพราะการทำงานสะดวก และรวดเร็วอย่างมาก ที่สำคัญที่สุดราคาก็ไม่แพงจนเกินเอื้อมถึง

รู้ยัง? ใบขับขี่ดิจิตอลเริ่มใช้ในปีหน้า

สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนแล้ว ใบอนุญาติขับขี่หรือใบขับขี่เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องนำติดตัวไปยามเดินทาง มันเป็นเครื่องยืนยันว่าบุคคลนั้น ๆ ได้รับอนุญาตจากรัฐให้สามารถใช้ยวดยานพาหนะแต่ละประเภทโดยถูกต้องตามกฏหมาย แต่ถึงแม้มันจะสำคัญมาก ๆ หลายคนก็ยังลืมพกใบขับขี่ติดตัว คนอีกจำนวนหนึ่งไม่มีและไม่สนใจจะทำใบขับขี่ด้วยซ้ำ นั่นส่งผลให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุคนไม่มีใบอนุญาตขับขี่มักเสียเปรียบทางข้อกฏหมาย ต้องรับผิดชอบความผิดไปเต็ม ๆ แม้บางกรณีความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากตัวผู้ขับขี่เองแต่มาจากคู่กรณีก็ตาม

                ในส่วนของผู้มีใบขับขี่ ความไม่ชอบธรรม ดูไม่แฟร์ เป็นคำถามที่สังคมให้ข้อสงสัยและถกเถียงกันมาตลอดว่าสรุปแล้วใบขับขี่ต้องพกติดตัวหรือไม่? มีใบขับขี่แต่ลืมพกติดตัวผิดหรือไม่? เพราะการเมืองที่ผันผวน การกลับไปใช้กฏหมายในอดีต สร้างความสับสนให้ประชาชนเสมอว่าต้องยึดถือกฏหมายฉบับใด ซึ่งในปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการบูรณาการผนวกกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เข้าด้วยกัน ด้วยพรบ.ดังกล่าวสรุปแล้วว่าการไม่แสดงใบอนุญาตไม่ว่ากรณีใด ๆ คือความผิดและมีโทษปรับ ส่วนสำคัญของเรื่องนี้คือกฏหมายให้โทษผู้ขับขี่ที่ไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่แก่เจ้าหน้าที่นี่เอง เพราะมันมีแนวโน้มว่ากฏหมายดังกล่าวจะถูกแก้ไขเป็นยาแรงเพิ่มโทษจากโทษปรับจากไม่เกิน 1,000 บาท เป็นโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทอีกด้วย

                ในเมื่อโทษปรับอาจจะแพงไปถึงระดับนั้นและการไม่สร้างทางออกให้ประชาชนก็จะเป็นการซ้ำเติมกันเกินไป นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และคณะทำงานจึงผุดไอเดียสุดสร้างสรรค์เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ด้วยการออกใบขับขี่อัจฉริยะ ซึ่งจะถูกกำหนดให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายประมาณกลางเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 โดยใบขับขี่อัจฉริยะนี้จะเชื่อมข้อมูลใบอนุญาตขับขี่เข้ากับแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ เมื่อถูกเรียกตรวจประชาชนสามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่นี้ผ่านหน้าจอโทรศัพท์แก่เจ้าหน้าที่ได้ทันที จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการสแกนคิวอาร์ โค้ดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ตัวผู้ใช้รถใช้ถนนเองหากได้รับใบสั่งก็สามารถตรวจสอบใบสั่งที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ก็เพื่อขจัดปัญหาการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ขับขี่และเจ้าหน้าที่ ใบสั่งปลอม การทุจริต รวมทั้งการถูกกลั่นแกล้งอีกด้วย และแอพพลิเคชั่นนี้ยังสามารถแสดงพิกัดของผู้ถือใบขับขี่ เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุและต้องการขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้อีกด้วย

                ถือว่าใบอนุญาตขับขี่อัจฉริยะนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาผลประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งยังเข้าไปบีบรัดให้เจ้าหน้าที่ต้องทำการอย่างโปร่งใส ลดอำนาจเจ้าหน้าที่บางคนอันมีพฤติกรรมนอกลู่นอกทาง ซึ่งอาจเข้าข่ายกลั่นแกล้งประชาชน อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน ในช่วงเริ่มแรกกรมการขนส่งทางบกยังขอให้พี่น้องประชาชนใช้ใบขับขี่ทั้งสองควบคู่กันไป จนกว่าทุกฝ่ายจะเข้าใจตรงกันเสียก่อน