Digital Twin เทคโนโลยีสร้างฝาแฝดสำหรับโลกยุคใหม่

ฝาแฝด คือลักษณะของคนที่เกิดมาคล้ายคลึงกัน หรืออาจจะเหมือนกันจนแยกแทบจะไม่ออก ในอดีตฝาแฝดไม่สามารถกำหนดได้ เพราะฝาแฝดเกิดจากขั้นตอนที่เป็นธรรมชาติของการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติภายในท้องแม่ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย ส่งผลให้ปัจจุบันลูกแฝดไม่จำเป็นต้องอาศัยวิธีธรรมชาติอีกต่อไป จุดเด่นของฝาแฝดคือ ความเหมือนกันทั้งร่างกาย และลักษณะความคิด จนคนภายนอกแทบจะแยกไม่ออก อันนำไปสู่ความต้องการของคนจำนวนมากที่ต้องการจะมีฝาแฝดเพื่อเป็นเพื่อนคู่คิด และยังสามารถเปลี่ยนตัวเพื่อทำสิ่งต่าง ๆ แทนกันได้อีกด้วย ดังนั้น จะดีแค่ไหนที่ฝาแฝดจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคน และเกิดขึ้นกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

                เทคโนโลยี Digital Twin (ฝาแฝดดิจิตอล) ถูกสร้างขึ้นมาจากความคิดเรื่องฝาแฝด โดยหมายถึง การสร้างฝาแฝดทางดิจิตอลขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน เรียกได้ว่า การสร้างฝาแฝดนี้เป็นฝาแฝดในโลกจำลองที่จำลองทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสิ่งของ ข้อมูลต่าง ๆ ของสิ่งของที่จำลอง โดยการติดเซนเซอร์จำนวนมากไว้กับสิ่งที่จำลอง อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการทำความเข้าใจสิ่งของชิ้นนั้นเพิ่มมากขึ้น ลดปัญหา และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Digital Twin กับการใช้ประโยชน์

                ประโยชน์สำหรับการทำ Digital Twin มีมากมายมหาศาล โดยได้นำไปใช้กับสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. สำหรับธุรกิจการบิน โดยได้นำระบบ Digital Twin มาจำลองก่อนสร้างเครื่องบินเพื่อประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ และยังประเมินวิธีการรับมือที่ดีที่สุดเมื่อต้องเจอกับภาวะฉุกเฉิน เช่น ถ้าต้องเจอพายุจะต้องรับมืออย่างไร หรือถ้ามีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งชำรุดจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร เป็นต้น
  2. สำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น ถนน สะพาน หรือ อุโมงค์ Digital Twin มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้สร้าง เพราะทำให้สามารถประเมินความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เช่น ความสั่นสะเทือนเท่าไหร่จะทำให้ทรุดตัว หรือเสียหาย เป็นต้น
  3. สำหรับการผลิต และซ่อมเครื่องยนต์ การจำลองเครื่องยนต์ต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็น เข้าใจ และปรับการใช้งานได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดการเกิดปัญหาจากการใช้งานลงได้อย่างมาก
  4. สำหรับธุรกิจ ใช้ Digital Twin เพื่อสร้างภาพจำลองของธุรกิจต่าง ๆ จากนั้นก็นำมาวิเคราะห์เพื่อทำให้เข้าใจระบบธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ธุรกิจเติบโตได้ในทิศทางที่ดี และรวดเร็วเพิ่มขึ้น
  5. สำหรับการแพทย์ ได้รับความนิยมอย่างมากในการรักษาปัจจุบัน เพราะมีการนำ Digital Twin มาสร้างร่างกายจำลองของมนุษย์ ทำให้เห็นการทำงานต่าง ๆ ภายในร่างกายได้ทุกส่วน เช่น ถ้าต้องไปออกกำลังกายก็จะมีการสร้างแบบจำลองของร่างกายเมื่อออกกำลังกาย และวิเคราะห์ว่า ร่างกายสามารถรับมือกับการออกกำลังกายได้ดีแค่ไหน และเมื่อเกิดปัญหาต้องทำอย่างไร เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี Digital Twin ถือได้ว่าเป็นเทรนใหม่สำหรับโลก และเป็นเทคโนโลยีที่จะสร้างประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างมาก และในอนาคตรับรองว่าเทคโนโลยี Digital Twin นี้จะกลายมาเป็นสิ่งที่สำคัญเพิ่มมากขึ้นสำหรับด้านอื่น ๆ เช่น ธุรกิจยานยนต์ การศึกษา และการสร้างอาคาร เป็นต้น

IT Business Analyst อีกหนึ่งอาชีพความหวังของคนเรียนคอมแต่ไม่ชอบโค๊ด

ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนในสังคม ไม่แปลกที่จะมีการเปิดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาหลายมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้ศึกษาความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ ถือได้เลยว่าเป็นคณะที่ค่อนข้างใหม่และเริ่มเป็นที่สนใจของใครหลาย ๆ คน เนื่องจากในสมัยก่อนมีแค่เป็นวิชาย่อย ๆ ไม่ได้มีการแยกตัวออกมาเป็นคณะที่มีหลักสูตรเป็นของตัวเองแบบนี้

แน่นอนว่านี่เป็นคณะที่ใฝ่ฝันของสายคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย ทั้งซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความรู้เฉพาะทาง เช่นการเรียนรู้ระบบการทำงานต่าง ๆ ของซอฟแวร์ หรือที่น่าจะคุ้นเคยกันดีคือการขียนโค้ด ถ้าไม่ได้ชอบหรือสนใจจริง ๆ ถือเป็นเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจกับมัน แต่ปัญหาคือการที่มีคนที่ไม่ได้ชอบการเขียน หรืออยากได้ความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปปรับใช้กับเรื่องอื่น ๆ เลยอยากเข้าคณะแบบนี้

แน่นอนว่าเป็นเรื่องยากและน่าเบื่อสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบด้านนี้จริง ๆ ด้วยเหตุนี้ บางมหาลัยเริ่ม

ที่จะพิจาราณาเรื่องหลักสูตร และได้เพิ่มหลักสูตรขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนที่มีความสนใจในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำให้คำว่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ใช่คณะที่จะมีแค่การเรียนรู้เรื่องการเขียนโค้ดเพียงอย่างเดียว ซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือ E-business หลักสูตรที่สามารถนำความรู้เทคโนโลยีไปใช้ในการทำงานตำแหน่ง BA หรือ IT Business Analyst นั่นเอง

Trend ธุรกิจ IT ที่มาแรง กับตำแหน่งที่น้อยคนจะมองเห็น

ทุกบริษัทจำเป็นต้องมีพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ มากมาย เพื่อทำงานและขับเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้ประสานงานธุรกิจ เซลล์ หรือที่ปรึกษาธุรกิจก็เช่นกัน ตำแหน่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากในเกือบทุกบริษัท บริษัทที่มีสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับไอทีก็เช่นกัน ส่วนใหญ่คนที่มาทำงานตำแหน่งนี้จะเรียนบริหารธุรกิจ หรือการตลาดมา คนเหล่านี้จะมีความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และการตลาดเป็นอย่างมาก แต่สำหรับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับไอทีนั้น แค่ความรู้แบบนี้อาจจะยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการทำจะเป็นเซลล์ ผู้ประสานงานธุรกิจ หรือ ที่ปรึกษาในบริษัทไอทีนั้น ความรู้เรื่องไอทีถือเป็นกุญแจสำคัญอีกประการหนึ่งนอกจากความรู้เรื่องธุรกิจ ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนี้จึงมีการแยกหลักสูตรเอกออกมาเป็นหลาย ๆ สาย เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสที่จะเลือกในทางที่ตัวเองถนัดได้

หลายคนมองว่าถ้าเรียนคณะเทคโนโลยีแล้วไปเลือกเอกที่เป็นธุรกิจหรือสายอื่น ๆ จะทำงานอะไรได้นอกจากออกมาเปิดบริษัทเอง แต่ความจริงแล้วตำแหน่ง IT BA นี้ยังคงเป็นที่ต้องการอยู่  ยิ่งเทคโนโลยีโตขึ้นมากเท่าไร ก็มีบริษัทที่อยากที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเปิดใหม่เยอะขึ้น หรือบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีอยู่แล้ว ต้องการคนเพิ่ม ถือเป็นโอกาสสำหรับคนที่เรียนคณะคอมแต่ไม่ได้ชอบเขียนโค๊ต หรือความรู้เฉพาะทางของคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ยังมีอีกมายมายหลายสายทีถูกแยกออกมาจากการเรียนคณะนี้ ไม่ว่าจะเป็น DB (Database) CN (Computer Network) หรือ SD (Software Design) ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัย และสนใจในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลองศึกษาดูรายละเอียดและหลักสูตรต่าง ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจ