Digital Twin เทคโนโลยีสร้างฝาแฝดสำหรับโลกยุคใหม่

ฝาแฝด คือลักษณะของคนที่เกิดมาคล้ายคลึงกัน หรืออาจจะเหมือนกันจนแยกแทบจะไม่ออก ในอดีตฝาแฝดไม่สามารถกำหนดได้ เพราะฝาแฝดเกิดจากขั้นตอนที่เป็นธรรมชาติของการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติภายในท้องแม่ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย ส่งผลให้ปัจจุบันลูกแฝดไม่จำเป็นต้องอาศัยวิธีธรรมชาติอีกต่อไป จุดเด่นของฝาแฝดคือ ความเหมือนกันทั้งร่างกาย และลักษณะความคิด จนคนภายนอกแทบจะแยกไม่ออก อันนำไปสู่ความต้องการของคนจำนวนมากที่ต้องการจะมีฝาแฝดเพื่อเป็นเพื่อนคู่คิด และยังสามารถเปลี่ยนตัวเพื่อทำสิ่งต่าง ๆ แทนกันได้อีกด้วย ดังนั้น จะดีแค่ไหนที่ฝาแฝดจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคน และเกิดขึ้นกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

                เทคโนโลยี Digital Twin (ฝาแฝดดิจิตอล) ถูกสร้างขึ้นมาจากความคิดเรื่องฝาแฝด โดยหมายถึง การสร้างฝาแฝดทางดิจิตอลขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน เรียกได้ว่า การสร้างฝาแฝดนี้เป็นฝาแฝดในโลกจำลองที่จำลองทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสิ่งของ ข้อมูลต่าง ๆ ของสิ่งของที่จำลอง โดยการติดเซนเซอร์จำนวนมากไว้กับสิ่งที่จำลอง อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการทำความเข้าใจสิ่งของชิ้นนั้นเพิ่มมากขึ้น ลดปัญหา และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Digital Twin กับการใช้ประโยชน์

                ประโยชน์สำหรับการทำ Digital Twin มีมากมายมหาศาล โดยได้นำไปใช้กับสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. สำหรับธุรกิจการบิน โดยได้นำระบบ Digital Twin มาจำลองก่อนสร้างเครื่องบินเพื่อประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ และยังประเมินวิธีการรับมือที่ดีที่สุดเมื่อต้องเจอกับภาวะฉุกเฉิน เช่น ถ้าต้องเจอพายุจะต้องรับมืออย่างไร หรือถ้ามีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งชำรุดจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร เป็นต้น
  2. สำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น ถนน สะพาน หรือ อุโมงค์ Digital Twin มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้สร้าง เพราะทำให้สามารถประเมินความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เช่น ความสั่นสะเทือนเท่าไหร่จะทำให้ทรุดตัว หรือเสียหาย เป็นต้น
  3. สำหรับการผลิต และซ่อมเครื่องยนต์ การจำลองเครื่องยนต์ต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็น เข้าใจ และปรับการใช้งานได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดการเกิดปัญหาจากการใช้งานลงได้อย่างมาก
  4. สำหรับธุรกิจ ใช้ Digital Twin เพื่อสร้างภาพจำลองของธุรกิจต่าง ๆ จากนั้นก็นำมาวิเคราะห์เพื่อทำให้เข้าใจระบบธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ธุรกิจเติบโตได้ในทิศทางที่ดี และรวดเร็วเพิ่มขึ้น
  5. สำหรับการแพทย์ ได้รับความนิยมอย่างมากในการรักษาปัจจุบัน เพราะมีการนำ Digital Twin มาสร้างร่างกายจำลองของมนุษย์ ทำให้เห็นการทำงานต่าง ๆ ภายในร่างกายได้ทุกส่วน เช่น ถ้าต้องไปออกกำลังกายก็จะมีการสร้างแบบจำลองของร่างกายเมื่อออกกำลังกาย และวิเคราะห์ว่า ร่างกายสามารถรับมือกับการออกกำลังกายได้ดีแค่ไหน และเมื่อเกิดปัญหาต้องทำอย่างไร เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี Digital Twin ถือได้ว่าเป็นเทรนใหม่สำหรับโลก และเป็นเทคโนโลยีที่จะสร้างประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างมาก และในอนาคตรับรองว่าเทคโนโลยี Digital Twin นี้จะกลายมาเป็นสิ่งที่สำคัญเพิ่มมากขึ้นสำหรับด้านอื่น ๆ เช่น ธุรกิจยานยนต์ การศึกษา และการสร้างอาคาร เป็นต้น