High Risk High Return จริงหรือไม่ อย่างไรกับ Cryptocurrency

เริ่มต้นจากการทำความรู้จักกับ Cryptocurrency กันก่อน Cryptocurrency มาจาก Cryptography + Currency แปลตรงตัวได้ว่า “สกุลเงินดิจิตอลที่ถูกเข้ารหัส” โดยการเข้ารหัสนั้นได้พัฒนามาจากเทคโนโลยี Blockchain จึงทำให้ cryptocurrency แตกต่างจากสกุลเงินดิจิตอลธรรมดาทั่ว ๆ ไป

แล้ว Blockchain คืออะไร ?

ลองคิดว่า Blockchain เปรียบเหมือนสมุดบัญชีในการบันทึกการทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยที่การจะสร้างรายการธุรกรรม (Digital transactions) นั้นต้องอาศัยกุญแจสาธารณะ (Public Key) และคีย์ส่วนตัว (Private Key) ในการถ่ายโอนระหว่างหน่วยงาน เป็นลักษณะแบบการกระจายอำนาจแบบไม่รวมศูนย์ (Decentralize) เพื่อล้มล้างแนวคิดของการมี “ตัวกลาง” ในทุกภาคส่วน เปลี่ยนเป็นการกระจายข้อมูลไปสู่ “ทุกคน” ในระบบแทน โดยแต่ละรายการธุรกรรมจะถูกส่งต่อไปเป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ที่ทำให้ block ของข้อมูลเชื่อมต่อไปยังทุก ๆ คน ดังนั้นรายการธุรกรรมที่เกิดในโลกของ Blockchain จึงยากมากต่อการปลอมแปลงและมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง

ลงทุนกับ Cryptocurrency ดีหรือไม่ อย่างไร ?

นอกเหนือจากความปลอดภัยแล้ว Cryptocurrency มีความเป็น Universal ของสกุลเงิน เพราะไม่ถูกกำหนดด้วยสัญชาติและกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่ง ดังนั้นขั้นตอนการแลกเงิน ค่าธรรมเนียม และข้อจำกัดของเงินที่แลกมาจึงเป็นอีกข้อได้เปรียบของ Cryptocurrency แต่อย่างไรก็ตามการจะลงทุนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผู้ลงทุนควรจะทำการศึกษาอย่างลึกซึ้งกับสิ่งเหล่านั้น เพื่อที่จะมีความรู้ ความเข้าใจมากพอที่จะบริหารและจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน

สำหรับ Cryptocurrency นั้น เมื่อผู้ลงทุนเข้าใจเทคโนโลยีและการทำงานเบื้องหลังของมันแล้ว ประกอบกับราคาที่พุ่งขึ้นสูง ก็คงจะเรียกความสนใจของเหล่านักลงทุนได้ไม่มากก็น้อย แต่อันที่จริงแล้ว การลงทุนทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยง อย่างไรก็จะต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เหมือนการลงทุนด้านอื่น ๆ เช่นกัน ไม่ว่าจะในเรื่องของการพิจาราณาเลือกเหรียญ Cryptocurrency ว่าตัวไหนในตลาดที่น่าสนใจ ราคาและอัตราการผันผวนของราคา ระดับความเสี่ยง รวมถึงนักพัฒนาเหรียญ Cryptocurrency ทั้งยังควรกระจายการลงทุนแบบสมดุลในหลาย ๆ เหรียญ Cryptocurrency อีกด้วย

ด้านที่ต้องระวังสำหรับ Cryptocurrency ก็คือ เมื่อเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ถูกนำมาใช้ประโยชน์จากผู้ไม่ประสงค์ดี สืบเนื่องจากความปลอดภัยในเทคโนโลยีของ Blockchain นั่นเองทำให้เป็นทางหลบซ่อนที่ดีของผู้ประกอบธุรกิจด้านมืด เพื่อนำมาใช้ในการฟอกเงิน ค้าขายสิ่งเสพติด และอาชญากรมมผิดกฎหมายอื่น ๆ เพราะการสืบหาว่าผู้เป็นเจ้าของเงินนั้นคือใครเป็นได้ไปได้ยาก จนเกือบจะเรียกว่า เป็นไปไม่ได้เลยด้วย

สุดท้ายแล้ว การลงทุนใน Cryptocurrency ก็ถือว่าเป็น High Risk High Return อย่างหนึ่ง สามารถทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลกำไรเป็นจำนวนมาก แต่ก็สามารถทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนได้เป็นจำนวนมากเช่นกัน