สแกนม่านตาความปลอดภัยที่เลียนแบบกันไม่ได้

สังคมในปัจจุบันความปลอดภัยถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสูงสุด เนื่องจากเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาก การดำเนินชีวิตที่สะดวกสบาย ทำให้คนให้ความสำคัญกับวัตถุสิ่งของมาก เห็นแก่ความต้องการของตัวเองมากขึ้น จนนำไปสู่การเกิดปัญหาต่าง ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้น และมีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น ความปลอดภัยจึงกลายมาเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจเป็นอันดับต้น ๆ การพัฒนาเทคโนโลยีจึงต้องพัฒนาควบคู่กับการพัฒนาด้านความปลอดภัย เทคโนโลยีที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในชีวิตของทุกคนมากที่สุดก็คือ โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone

                Smart Phone แทบจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอีกชิ้นหนึ่งของคนทุกคน เพราะ Smart Phone ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตอย่างมากมาย มีการนำมาใช้แทบจะทุกกิจกรรมในการดำเนินชีวิต และที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันนำ Smart Phone มาใช้กับการเงินและการธนาคาร ทำให้เกิดอันตรายอย่างมากในการที่จะถูกขโมยทั้ง Smart Phone และเงินในบัญชี ดังนั้น ส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาความปลอดภัยของ Smart Phone อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ผู้ใช้เชื่อมั่นได้ว่าแม้โทรศัพท์จะหาย แต่ก็ไม่มีใครสามารถเปิดโทรศัพท์และทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้น

ระบบสแกนม่านตาลักษณะเด่นเฉพาะคนที่เลียนแบบกันไม่ได้

                เทคโนโลยีใหม่ และมีความปลอดภัยอย่างมากสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone คือ การสแกนม่านตา (Iris Scanning) โดยเปลี่ยนจากการรักษาความปลอดภัยแบบเดิม ๆ คือการใส่รหัส หรือการสแกนนิ้วมือ ที่มีความปลอดภัยน้อยกว่า การสแกนม่านตาคือ ระบบการตรวจสอบการเข้ารหัสความปลอดภัยโดยใช้การตรวจสอบทางกายภาพของม่านตา ซึ่งม่านตาของแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน เรียกได้ว่าเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลที่เลียนแบบกันไม่ได้ ดังนั้น การนำระบบการสแกนม่านตามาใช้กับ Smart Phone จึงถือได้เป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยที่สุด รับรองได้ว่าไม่มีใครสามารถเข้าถึงการใช้งานภายในโทรศัพท์ได้

                ระบบสแกนม่านตาที่นำมาใช้กับ Smart Phone นั้น เริ่มตั้งแต่การปลดล็อกการเข้าหน้าจอ การทำงานก็สะดวกสบาย ด้วยการสแกนม่านตาครั้งแรกเพื่อให้ Smart Phone จดจำม่านตาของผู้ใช้งานก่อน จากนั้นเมื่อต้องการปลดล็อกก็เพียงแค่จ้องไปที่หน้าจอของ Smart Phone ก็สามารถใช้งานได้ทันที ทั้งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย นอกจากนี้ยังนำการสแกนม่านตามาใช้กับการเก็บข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการความปลอดภัยมาก เช่น สมุดโน้ต ไฟล์งานที่เป็นความลับของตนเอง หรือหน่วยงาน เป็นต้น

                ในอนาคตอันใกล้นี้ การสแกนม่านตาจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนในสังคมมากขึ้น โดยจะมีการนำมาใช้ในหลายธุรกิจมากขึ้น เช่น ใช้ในการบันทึกเวลางานของพนักงาน ใช้กับระบบการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร และใช้สำหรับเช็คชื่อนักเรียนในโรงเรียน เป็นต้น  เพราะระบบการสแกนม่านตานี้จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นได้ว่าเกิดความปลอดภัยอย่างสูง และไม่สามารถที่จะปลอมแปลงกันได้ เรียกได้ว่าชีวิตจะสะดวกสบายแบบไม่เสี่ยงกับปัญหาที่จะตามมา