IT Business Analyst อีกหนึ่งอาชีพความหวังของคนเรียนคอมแต่ไม่ชอบโค๊ด

ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนในสังคม ไม่แปลกที่จะมีการเปิดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาหลายมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้ศึกษาความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ ถือได้เลยว่าเป็นคณะที่ค่อนข้างใหม่และเริ่มเป็นที่สนใจของใครหลาย ๆ คน เนื่องจากในสมัยก่อนมีแค่เป็นวิชาย่อย ๆ ไม่ได้มีการแยกตัวออกมาเป็นคณะที่มีหลักสูตรเป็นของตัวเองแบบนี้

แน่นอนว่านี่เป็นคณะที่ใฝ่ฝันของสายคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย ทั้งซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความรู้เฉพาะทาง เช่นการเรียนรู้ระบบการทำงานต่าง ๆ ของซอฟแวร์ หรือที่น่าจะคุ้นเคยกันดีคือการขียนโค้ด ถ้าไม่ได้ชอบหรือสนใจจริง ๆ ถือเป็นเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจกับมัน แต่ปัญหาคือการที่มีคนที่ไม่ได้ชอบการเขียน หรืออยากได้ความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปปรับใช้กับเรื่องอื่น ๆ เลยอยากเข้าคณะแบบนี้

แน่นอนว่าเป็นเรื่องยากและน่าเบื่อสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบด้านนี้จริง ๆ ด้วยเหตุนี้ บางมหาลัยเริ่ม

ที่จะพิจาราณาเรื่องหลักสูตร และได้เพิ่มหลักสูตรขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนที่มีความสนใจในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำให้คำว่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ใช่คณะที่จะมีแค่การเรียนรู้เรื่องการเขียนโค้ดเพียงอย่างเดียว ซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือ E-business หลักสูตรที่สามารถนำความรู้เทคโนโลยีไปใช้ในการทำงานตำแหน่ง BA หรือ IT Business Analyst นั่นเอง

Trend ธุรกิจ IT ที่มาแรง กับตำแหน่งที่น้อยคนจะมองเห็น

ทุกบริษัทจำเป็นต้องมีพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ มากมาย เพื่อทำงานและขับเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้ประสานงานธุรกิจ เซลล์ หรือที่ปรึกษาธุรกิจก็เช่นกัน ตำแหน่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากในเกือบทุกบริษัท บริษัทที่มีสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับไอทีก็เช่นกัน ส่วนใหญ่คนที่มาทำงานตำแหน่งนี้จะเรียนบริหารธุรกิจ หรือการตลาดมา คนเหล่านี้จะมีความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และการตลาดเป็นอย่างมาก แต่สำหรับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับไอทีนั้น แค่ความรู้แบบนี้อาจจะยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการทำจะเป็นเซลล์ ผู้ประสานงานธุรกิจ หรือ ที่ปรึกษาในบริษัทไอทีนั้น ความรู้เรื่องไอทีถือเป็นกุญแจสำคัญอีกประการหนึ่งนอกจากความรู้เรื่องธุรกิจ ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนี้จึงมีการแยกหลักสูตรเอกออกมาเป็นหลาย ๆ สาย เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสที่จะเลือกในทางที่ตัวเองถนัดได้

หลายคนมองว่าถ้าเรียนคณะเทคโนโลยีแล้วไปเลือกเอกที่เป็นธุรกิจหรือสายอื่น ๆ จะทำงานอะไรได้นอกจากออกมาเปิดบริษัทเอง แต่ความจริงแล้วตำแหน่ง IT BA นี้ยังคงเป็นที่ต้องการอยู่  ยิ่งเทคโนโลยีโตขึ้นมากเท่าไร ก็มีบริษัทที่อยากที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเปิดใหม่เยอะขึ้น หรือบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีอยู่แล้ว ต้องการคนเพิ่ม ถือเป็นโอกาสสำหรับคนที่เรียนคณะคอมแต่ไม่ได้ชอบเขียนโค๊ต หรือความรู้เฉพาะทางของคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ยังมีอีกมายมายหลายสายทีถูกแยกออกมาจากการเรียนคณะนี้ ไม่ว่าจะเป็น DB (Database) CN (Computer Network) หรือ SD (Software Design) ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัย และสนใจในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลองศึกษาดูรายละเอียดและหลักสูตรต่าง ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจ