แอร์ฟอกอากาศผู้ช่วยประจำบ้านคนใหม่ช่วยขับไล่ตัวร้าย PM 2.5

มลภาวะทางอากาศถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนในขณะนี้ อากาศเป็นพิษมีสาเหตุหลัก หรือสาเหตุที่สำคัญมาจากการปล่อยควันพิษของโรงงานอุตสาหกรรม การเผาป่าหรือที่รกร้างในที่โล่ง การใช้รถยนต์ที่ต้องมีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงทั้งน้ำมันดีเซล หรือแก๊สโซฮอล์ และการผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนสาเหตุอื่น ๆ ที่จะนำมาซึ่งปัญหาก็คือ ควันจากบุหรี่ ควันจากการเผาขยะ และควันจากการประกอบอาหาร เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นำไปสู่การเกิดฝุ่นละอองจำนวนมากที่ลอยตัวขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ ฝุ่นละอองถือที่ได้ว่าเป็นปัญหาที่สำคัญระดับโลกก็คือ PM 2.5 ฝุ่นละอองชนิดนี้มีขนาดเล็กมาก เล็กประมาณ 1 ใน 25 ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผม ปกติการหายใจเข้าในร่ายกายนั้น ในเบื้องต้นขนจมูกจะทำหน้าที่ในการกรองฝุ่นละอองต่าง ๆ แต่ PM 2.5 มีขนาดที่เล็กมากจนขนจมูกไม่สามารถที่จะกรองได้ PM 2.5 มีอันตรายต่อชีวิตอย่างมาก เพราะฝุ่นละอองชนิดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่ายกายได้ด้วยการหายใจ กระแสเลือด และลุกลามเข้าสู่ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และโรคมะเร็ง

                เครื่องฟอกอากาศกลายมาเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความจำเป็นอีกชิ้นหนึ่งสำหรับบ้าน เพราะเครื่องฟอกอากาศสามารถกรองฝุ่นละออกขนาดเล็กที่เรียกว่า PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาคือขนาดของเครื่องฟอกอากาศที่ค่อนข้างใหญ่ และราคาค่อนข้างสูง จึงไม่เป็นที่นิยมมากนัก และหลาย ๆ คนมีความเข้าใจว่าแอร์ทั่วไปก็มีเครื่องฟอกอากาศอยู่ภายในเครื่องอยู่แล้ว แต่ในความเป็นจริงแอร์ทั่วไปเครื่องฟอกอากาศอยู่ในตัวนั้นสามารถกรองฝุ่นละอองขนาดใหญ่ได้เท่านั้น จึงไม่ที่จะกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้เหมือนกับเครื่องฟอกอากาศ ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับปัญหาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กลายเป็นปัญหาที่สำคัญจึงได้มีการพัฒนาแอร์ฟอกอากาศให้สามารถกรอง PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานของแอร์ฟอกอากาศนี้สามารถใช้ได้กับทุกสภาพอากาศ แต่จะเพิ่มฟังก์ชันในการฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพเอาไว้ภายในเครื่อง สามารถลดฝุ่นละอองต่าง ๆ ที่ลอยอยู่ในอากาศได้มากถึง 99.9 เปอร์เซ็นต์ และสามารถลดฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกรองฝุ่นละอองของเครื่องจะใช้แผงแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมงนับจากเริ่มเปิดแอร์ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือประหยัดพลังงานแบบเบอร์ 5 ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก เพราะไม่ต้องเปิดทั้งแอร์ และเครื่องฟอกอากาศ นอกจากนี้ แอร์ฟอกอากาศยังเพิ่มความสามารถในการขจัดควันที่เกิดจากบุหรี่ได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าแอร์ตัวเดียวทั้งป้องกันโรคเรื้อรัง โรงมะเร็ง และโรคปอดได้ในเวลาเดียวกัน

                ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถือได้ว่าเป็นอันตรายร้ายแรงต่อการดำเนินชีวิตอย่างมาก เพราะสร้างผลกระทบในระยะยาวในด้านของสุขภาพ อันเป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดปัญหาหลาย ๆ อย่างตามมา ดังนั้นแอร์ฟอกอากาศจึงเป็นทางเลือกใหม่ทำหรับบ้าน เพื่อจะช่วยป้องกันปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นรุนแรง และต่อเนื่อง